Boot cs Advocaten » Tarieven

Tarieven

Ons kantoor hanteert gematigde uurtarieven. Afhankelijk van de advocaat die uw zaak behandelt, varieert het tarief van € 130,- tot en met € 150,- per uur exclusief btw (€ 157,30 tot en met € 181,50 per uur inclusief btw). In elk individueel geval spreekt de advocaat van Boot cs Advocaten van te voren met u duidelijk af welke honorering verschuldigd is voor de dienstverlening. Wij brengen geen kantoorkosten in rekening.

In sommige gevallen kan een vast tarief worden afgesproken. Bijvoorbeeld voor het laten controleren van een voorgestelde beëindigingsregeling in het arbeidsrecht, het wijzigen van uw voor- of achternaam of het door ons laten incasseren van een vordering. Lees meer.

Toevoeging

Gehuwden of samenwonenden met een fiscaal jaarinkomen van minder dan € 38.000,-- of alleenstaanden met een fiscaal jaarinkomen van minder dan € 26.900,-- kunnen bovendien in aanmerking komen voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging, voorheen pro deo genoemd). In dat geval behoeft u alleen een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage te voldoen voor de kosten van de advocaat. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Met ingang van 1 januari 2018 gelden de hiernaast genoemde inkomens- en vermogensgrenzen en eigen bijdragen. Voor het berekenen van de hoogte van de eigen bijdrage zijn uw fiscale gegevens uit 2016 (peiljaar) van belang.

Meer informatie over de toevoeging vindt u op www.rechtsbijstand.nl.

Tabel eigen bijdragen

Alleenstaand Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e)   kind(eren)
Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar eigen bijdrage reguliere toevoeging eigen bijdrage personen- en familierecht* Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 19.100 € 196 € 340 t/m € 26.500
€ 19.101 - € 19.800 € 360 € 412 € 26.501 - € 27.500
€ 19.801 - € 20.800 € 514 € 566 € 27.501 - € 28.800
€ 20.801- € 22.700 € 669 € 720 € 28.801 - € 32.100
€ 22.701 - € 26.900 € 823 € 849 € 32.101 - € 38.000
Boven de € 26.900 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 38.000

* In het personen- en familierecht gelden sinds 1 oktober 2013 aparte eigen bijdragen.

Korting op eigen bijdrage

U kunt in aanmerking komen voor een korting op de eigen bijdrage ad € 53,- wanneer u door het Juridisch Loket naar ons wordt doorverwezen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket.

Het Juridisch Loket is gevestigd aan de Catharijnesingel 55 te (3511 GD) Utrecht (0900-8020). Meer informatie en een routebeschrijving kunt u vinden op www.juridischloket.nl.

Bron: rvr.org

Elke dinsdagmiddag van 17.00 u. – 18.00 u. inloopspreekuur. Contact opnemen