Boot cs Advocaten » Rechtsgebieden » Strafrecht

Strafrecht

Bijna iedereen krijgt direct of indirect wel eens met het strafrecht te maken. Dit kan als dader of verdachte, dan wel als getuige of slachtoffer. In het strafrecht kan het gaan om zeer ernstige feiten, zoals moord of doodslag, maar ook bijvoorbeeld om een uit de hand gelopen ruzie, met een glaasje te veel op achter het stuur of iemand die zonder te betalen een paar sokken meeneemt uit de winkel. De advocaten van Boot cs Advocaten staan alle partijen in het strafrecht graag op een betrokken en doeltreffende manier bij, ongeacht de ernst van de zaak.

Verdachte

Als verdachte is het belangrijk om te weten wat uw rechten en plichten zijn. Vaak heeft u veel vragen over wat er met u gaat gebeuren of wat u tijdens het politieverhoor of rechtszitting moet zeggen. Het is van belang om direct vanaf het begin een strategie te kiezen die in uw belang is. Een advocaat kan u hierbij helpen tijdens het eerste verhoor op het  politiebureau of tijdens onderhandelingen met de officier van justitie om zo mogelijk tot een schikking te komen. Tijdens een procedure is een advocaat uiteraard ook onmisbaar bij de voorbereiding en het proces zelf. Tijdens de rechtszittingen zal een advocaat u verdedigen tegenover de rechter.

Slachtoffer of getuige

Naast daders en verdachten is het ook mogelijk dat u betrokken bent bij een rechtszaak als slachtoffer of getuige. De advocaten van Boot cs kunnen vragen voor u beantwoorden als waar u uw recht kunt halen als slachtoffer en hoe u een schadevergoeding kan eisen. Als slachtoffer is het mogelijk om met uw vordering tot schadevergoeding zich te voegen in het strafproces.  In sommige gevallen heeft u zelfs recht op spreekrecht. Als getuige kunt u worden opgeroepen in een rechtszaak om uw verhaal te komen vertellen. Het is van belang om te weten welke rechten u dan heeft.  Boot cs Advocaten kan u in beide gevallen hierbij helpen.

 

Elke dinsdagmiddag van 17.00 u. – 18.00 u. inloopspreekuur. Contact opnemen