Boot cs Advocaten » Rechtsgebieden » Incasso

Incasso

Klanten die uw nota’s niet voldoen kunnen een groot probleem vormen voor uw bedrijfsvoering. Het versturen van aanmaningen en het bellen van wanbetalers vergt veel kostbare tijd. Tijd die u beter aan uw eigen werkzaamheden kunt besteden. De advocaten van Boot cs Advocaten kunnen voor u een incassotraject in gang zetten.

Buitengerechtelijke incasso

In de eerste plaats zullen wij proberen de vordering buitengerechtelijk te incasseren. Dit betekent dat wij de vordering zullen proberen te incasseren zonder tussenkomst van een rechter. Wij zullen de wanbetaler aanschrijven en telefonisch contact met hem of haar opnemen. Voor deze fase is een prijsafspraak mogelijk.

Gerechtelijke incasso

Mocht uitblijven dan is de vervolgstap een procedure bij de rechtbank. Wanneer de rechter een uitspraak heeft gedaan, kunnen wij een deurwaarder de opdracht geven het vonnis te betekenen en beslag te leggen.

Vanzelfsprekend worden ook daarover van tevoren duidelijke prijsafspraken met u gemaakt, zodat u niet onverwacht tegen hoge advocaatkosten aanloopt. Wij zoeken samen met u naar de meest efficiënte oplossing. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u optimaal van dienst zijn.

 

Elke dinsdagmiddag van 17.00 u. – 18.00 u. inloopspreekuur. Contact opnemen