Boot cs Advocaten » Rechtsgebieden » Consumentenrecht

Consumentenrecht

Het consumentenrecht biedt extra bescherming voor de koper die als particulier iets koopt van een professionele verkoper, bijvoorbeeld in een winkel. Het voorwerp dat gekocht wordt, moet dan wel een ‘stoffelijk object’ zijn, met andere woorden een ding dat je kunt vastpakken.

Non-conformiteit en wettelijk vermoeden

Wie iets gekocht heeft dat niet voldoet aan wat hij ervan mocht verwachten, kan daarmee terug naar de verkoper. In veel gevallen gaat het dan om apparaten die niet blijken te werken of al na korte tijd kapot gaan, zoals een wasmachine. Ook (tweedehands)auto’s zijn een veel voorkomend onderwerp van geschil bij consumentenkoop. U kunt echter ook denken aan een huisdier dat aan een ziekte blijkt te lijden. Bij consumentenkoop geldt dat als al binnen zes maanden blijkt dat het product niet voldoet, dat ervan wordt uitgegaan dat dit gebrek al bij de aankoop aanwezig was. De verkoper zal dan moeten bewijzen dat dit niet zo was.

Recht op correcte nakoming

De koper heeft recht op een product dat beantwoordt aan de overeenkomst, een product zonder gebrek. Als het product niet in orde is, kunt u van de verkoper eisen dat hij het probleem moet oplossen. Dat kan zijn doordat een ontbrekend onderdeel wordt na geleverd, of door reparatie of vervanging van het product. Natuurlijk zal de koper de verkoper wel tijdig op de hoogte moeten stellen van het probleem en hem de gelegenheid moeten geven het op te lossen.

Komt u er niet uit?

Komt u er onderling niet uit, dan staan wij u graag bij. Dit kan al in een vroeg stadium, zodat u zeker weet dat u het geschil goed insteekt en de zaak later niet op formaliteiten stukloopt.

Voor zaken op het gebied van consumentenrecht kunt u contact opnemen met mr. Tieneke Vis (t.a.vis@bootcs.nl of 030-2200310). Ook kunt u terecht op het gratis inloopspreekuur op dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur op ons kantooradres.

Elke dinsdagmiddag van 17.00 u. – 18.00 u. inloopspreekuur. Contact opnemen