Boot cs Advocaten » Rechtsgebieden » Algemeen verbintenissenrecht

Algemeen verbintenissenrecht

In het dagelijks leven komt iedereen in aanraking met het verbintenissenrecht. In de meeste gevallen zelfs zonder zich dat te realiseren. Wie zijn boodschappen afrekent, staat niet stil bij de algemene voorwaarden van de supermarkt. Pas als er problemen ontstaan, komen de vragen.

Overeenkomsten

Vaak worden afspraken in goed vertrouwen gemaakt en daarom niet vastgelegd. Of onvolledig vastgelegd. Naderhand blijken partijen dan van mening te verschillen over wat er precies is afgesproken. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is het belangrijk u bij het aangaan van een overeenkomst door een deskundig jurist te laten bijstaan. Wij zijn u daarbij graag van dienst. Ook als er over een reeds bestaande overeenkomst problemen zijn gerezen, kunnen wij u helpen. Dan is het eveneens van belang niet te lang te wachten, maar tijdig hulp in te roepen om het juridische proces te begeleiden. Zo kunnen wij behulpzaam zijn bij het opstellen van een ingebrekestelling. Of als u aansprakelijk wordt gesteld, kunnen wij met u een reactie opstellen aan de wederpartij.  Gedurende het hele proces kunnen wij u bijstaan. Door te adviseren en in het uiterste geval te procederen.

Algemene voorwaarden

Bij veel geschillen spelen algemene voorwaarden een rol, de ‘kleine lettertjes’. Bijvoorbeeld als u iets in een winkel koopt, of een reis boekt. Maar lang niet altijd zijn alle bepalingen uit de algemene voorwaarden geldig. Voor de leverancier die van algemene voorwaarden gebruik wil maken, is van belang dat de houdbaarheid daarvan tevoren goed is getoetst. Voor degene die zich met onredelijk bezwarende algemene voorwaarden geconfronteerd ziet, is het van belang zich goed te informeren over zijn of haar rechten.

Elke dinsdagmiddag van 17.00 u. – 18.00 u. inloopspreekuur. Contact opnemen