Boot cs Advocaten » Nieuws

Boot cs Actualiteit

De auteursrechtorganisatie Pictoright heeft enige tijd geleden de rechtstrijd aangebonden tegen Art & Allposters B.V., een uitgeverij die onder meer kunstposters en poster op canvas uitgeeft. Pictoright vertegenwoordigt kunstenaars of hun erfgenamen en rechthebbenden in hun auteursrecht en is bevoegd voor de verveelvoudiging en openbaarmaking van de kunstwerken van deze kunstenaar toestemming te geven. De rechtstrijd ging onder meer over de vraag of reproducties van kunstwerken op posters, hoewel deze mogelijk met instemmng van de rechthebbenden (c.q. Pictoright) in het verkeer zijn gebracht, zonder nadere toestemming van de rechthebbenden (of van Pictoright namens hen) ook op canv

Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen

Geplaatst op 10-09-2014 door: Tatjana Janssen

Als u trouwt zonder het opmaken van huwelijkse voorwaarden bij een notaris, dan trouwt u in algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alles wat u heeft (bezittingen en schulden) op het moment van het sluiten van huwelijk en hetgeen u tijdens het huwelijk verkrijgt gemeenschappelijk wordt. Ook schenkingen en erfenissen die u ontvangt behoren tot de gemeenschap, tenzij expliciet bij de schenking of een testament is bepaald dat dit tot uw privévermogen behoort. Nederland kent als één van de weinige landen nog een algehele gemeenschap van goederen. lees meer »

Overname van cliënten in strafzaken

Geplaatst op 09-09-2014 door: Deborah van Rootselaar

In 2011 ging het gerucht dat advocaten cliënten zouden ronselen door het bieden van geld in gevangenissen. Gevangenen zouden voor 50 euro medegevangenen overhalen om te kiezen voor een andere advocaat.  Ex-gevangenen hebben deze geruchten bevestigd in de media. lees meer »

Beperking van de duur van partneralimentatie

Geplaatst op 20-08-2014 door: Tatjana Janssen

De rechter kan aan de echtgenoot die niet voldoende inkomen voor zijn of haar levensonderhoud heeft partneralimentatie toekennen. Sinds 1994 is de duur van partneralimentatie maximaal twaalf jaar. lees meer »

No cure no pay

Geplaatst op 18-08-2014 door: Deborah van Rootselaar

Tot voor kort was het verboden voor advocaten om op basis van no cure no pay te werken. Per 1 januari 2014 is hierop een uitzondering gemaakt voor letselschadezaken. Dit betekent dat advocaten met clienten een beloning mogen afspreken die afhankelijk is van het resultaat. lees meer »

Elke dinsdagmiddag van 17.00 u. – 18.00 u. inloopspreekuur. Contact opnemen