Boot cs Advocaten » Nieuws

Boot cs Actualiteit

De auteursrechtorganisatie Pictoright heeft enige tijd geleden de rechtstrijd aangebonden tegen Art & Allposters B.V., een uitgeverij die onder meer kunstposters en poster op canvas uitgeeft. Pictoright vertegenwoordigt kunstenaars of hun erfgenamen en rechthebbenden in hun auteursrecht en is bevoegd voor de verveelvoudiging en openbaarmaking van de kunstwerken van deze kunstenaar toestemming te geven. De rechtstrijd ging onder meer over de vraag of reproducties van kunstwerken op posters, hoewel deze mogelijk met instemmng van de rechthebbenden (c.q. Pictoright) in het verkeer zijn gebracht, zonder nadere toestemming van de rechthebbenden (of van Pictoright namens hen) ook op canv

Aansprakelijkheid voor ingehuurde ZZP’er?

Geplaatst op 09-09-2015 door: Tieneke Vis

Steeds meer bedrijven maken gebruik van ZZP-ers. Enerzijds zijn er veel werklozen die besluiten ZZP'er te worden. Anderzijds zien bedrijven het inschakelen van een ZZP-er soms als een aantrekkelijk alternatief voor een loonverhouding met een werknemer. Maar wat als zich een ongeval voordoet op de werkvloer en de ZZP-er daardoor schade oploopt? lees meer »

Aanpassingen WW per 1 juli 2015

Geplaatst op 02-07-2015 door: Tieneke Vis

Per 1 juli 2015 zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de WW. Deze wijzigingen maken onderdeel uit van het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). lees meer »

De kantonrechtersformule maakt plaats vooor de transitievergoeding

Geplaatst op 25-06-2015 door: Tieneke Vis

Per 1 juli a.s. nemen wij afscheid van de kantonrechtersformule. Op die datum wordt de tweede tranche van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van kracht. Vanaf dan hebben werknemers aan het eind van een arbeidsovereenkomst in veel gevallen recht op een transitievergoeding. lees meer »

Wetsvoorstel partneralimentatie

Geplaatst op 19-06-2015 door: Tatjana Janssen

Nadat op 22 april 2014 het wetsvoorstel van Bontes tot limitering van partneralimentatie door de Tweede Kamer is verworpen, hebben de VVD, PvdA en D66 op 19 juni 2015 hun lang verwachte wetsvoorstel naar de Raad van State verstuurd. lees meer »

De slag om de alleenstaande-ouderkop

Geplaatst op 04-04-2015 door: Matthijs Vleesch du Bois

Op 1 januari 2015 is de Wet hervorming kindregelingen in werking getreden. Kort na het inwerkingtreden van wet ontstond tussen de verschillende rechtbanken onenigheid over gevolgen daarvan voor het berekenen van kinderalimentatie. Op 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad aan de onduidelijkheid daarover een einde gemaakt. lees meer »

Elke dinsdagmiddag van 17.00 u. – 18.00 u. inloopspreekuur. Contact opnemen