Boot cs Advocaten » Nieuws

Boot cs Actualiteit

De auteursrechtorganisatie Pictoright heeft enige tijd geleden de rechtstrijd aangebonden tegen Art & Allposters B.V., een uitgeverij die onder meer kunstposters en poster op canvas uitgeeft. Pictoright vertegenwoordigt kunstenaars of hun erfgenamen en rechthebbenden in hun auteursrecht en is bevoegd voor de verveelvoudiging en openbaarmaking van de kunstwerken van deze kunstenaar toestemming te geven. De rechtstrijd ging onder meer over de vraag of reproducties van kunstwerken op posters, hoewel deze mogelijk met instemmng van de rechthebbenden (c.q. Pictoright) in het verkeer zijn gebracht, zonder nadere toestemming van de rechthebbenden (of van Pictoright namens hen) ook op canv

Verhoging van alimentatie per 1 januari 2018 met 1,5%.

Geplaatst op 08-01-2018 door: Matthijs Vleesch du Bois

Op 1 januari van ieder jaar wordt alimentatie automatisch verhoogd. Deze verhoging geldt voor alle alimentatieverplichtingen, behalve in het geval dat de 'wettelijke indexering' door partijen bij overeenkomst of door de rechter is uitgesloten. lees meer »

Ontwikkelingen: vervalt de transitievergoeding na twee jaar ziekte?

Geplaatst op 11-04-2016 door: Tieneke Vis

Afgelopen najaar leek het er nog op dat werknemers ook na twee jaar ziekte zonder meer recht hebben op een transitievergoeding bij beëindiging van het dienstverband. Nu staat dit alweer op losse schroeven. lees meer »

Twee jaar ziek. Kan de werkgever de transitievergoeding omzeilen?

Geplaatst op 18-11-2015 door: Tieneke Vis

Het stond in de krant dit najaar. Werkgevers proberen bij het ontslag van langdurig zieken de transitievergoeding te omzeilen. Mag dat zomaar? lees meer »

Verhoging van alimentatie per 1 januari 2016 met 1,3%

Geplaatst op 12-11-2015 door: Matthijs Vleesch du Bois

Op 1 januari van ieder jaar wordt alimentatie automatisch verhoogd. Deze verhoging geldt voor alle alimentatieverplichtingen, behalve in het geval dat de 'wettelijke indexering' door partijen bij overeenkomst of door de rechter is uitgesloten. lees meer »

Voortaan hogere kinderalimentatie door uitspraak Hoge Raad

Geplaatst op 09-10-2015 door: Matthijs Vleesch du Bois

De rekenmethode die de meeste rechtbanken voor kinderalimentatie hanteerden, is door de Hoge Raad op 9 oktober 2015 naar de prullenbak verwezen. Voortaan mag het kindgebonden budget niet meer worden afgetrokken van de behoefte van het kind. In plaats daarvan moet het kindgebonden budget worden opgeteld bij het inkomen van de ontvangende ouder. Dat maakt een groot verschil voor de uitkomst van de berekening. lees meer »

Elke dinsdagmiddag van 17.00 u. – 18.00 u. inloopspreekuur. Contact opnemen