Boot cs Advocaten » Advocaten

Onze advocaten

Mr. G. Boot

Rechtsgebieden: Algemene praktijk

Opleiding: Universiteit Leiden

Jaar van beediging: 1982

E-mail: g.boot@bootcs.nl

Mr. G. Boot (Gert) is in 1982 als advocaat beëdigd. In 1983 heeft hij zichzelfstandig gevestigd in Bilthoven. In het verleden is hij docent geweest aan de Sociale Academie. Bij Boot cs Advocaten voert Gert Boot een algemene praktijk met de nadruk op medisch aansprakelijkheidsrecht, belastingrecht en strafrecht.

Mr. M. Vleesch du Bois

Rechtsgebieden: Personen- en Familierecht

Opleiding: Universiteit Utrecht

Jaar van beediging: 1997

E-mail: m.vleeschdubois@bootcs.nl

Mr. M. Vleesch du Bois (Matthijs) is in 1996 afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht in het Privaatrecht. Hij werkt sinds 1997 als advocaat bij Boot cs Advocaten en behandelt nagenoeg uitsluitend zaken op het gebied van het personen- en familierecht. Hij heeft ervaring met echtscheidingen met internationale aspecten. Daarnaast behandelt Matthijs Vleesch du Bois zaken op het gebied van erfrecht.

Mr. T.A. Vis

Rechtsgebieden: Arbeidsrecht, huurrecht

Opleiding: Universiteit Utrecht

Jaar van beediging: 1999

E-mail: t.a.vis@bootcs.nl

Mw. Mr. T.A. Vis (Tieneke) is in 1998 afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht in de richtingen Privaatrecht en Strafrecht. Sinds 1998 werkt zij bij Boot cs advocaten. Tieneke Vis is advocaat sinds 1999. Zij houdt zich hoofdzakelijk bezig met het arbeidsrecht, burenrecht, huurrecht, consumentenrecht, algemeen verbintenissenrecht en sociaal zekerheidsrecht.

Elke dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 inloopspreekuur. Contact opnemen