Boot cs Advocaten » Blog » Wetsvoorstel partneralimentatie

Wetsvoorstel partneralimentatie

Geplaatst op 19-06-2015 door: Tatjana Janssen

Nadat op 22 april 2014 het wetsvoorstel van Bontes tot limitering van partneralimentatie door de Tweede Kamer is verworpen, hebben de VVD, PvdA en D66 op 19 juni 2015 hun lang verwachte wetsvoorstel naar de Raad van State verstuurd.

Het wetsvoorstel

Volgens een Kamermeerderheid zou de duur van partneralimentatie de helft van het aantal huwelijksjaren met een maximum van vijf jaar mogen zijn. Bij een huwelijk korter dan drie jaar, zou er helemaal geen alimentatieplicht zijn.

Het wetsvoorstel maakt een uitzondering voor huwelijken langer dan vijftien jaar. Wanneer in dergelijke huwelijken de ex-partner binnen tien jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, zal de alimentatieplicht maximaal tien jaar duren.

Een tweede uitzondering is gemaakt voor huwelijken waarin een van de ex-partners de voornaamste zorg voor de kinderen heeft. In dat geval zal de alimetatieplicht blijven bestaan totdat het jongste kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt.

Kamerlid Van Oosten van de VVD verwacht het wetsvoorstel in het najaar bij de Tweede Kamer te kunnen indienen.

Contact

Bij Boot cs Advocaten volgen wij de ontwikkelingen omtrent het wetsvoorstel. Wanneer daartoe aanleiding is, zullen wij u van deze ontwikkelingen op de hoogte houden. Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan vrijblijvend contact met mij op t.janssen@bootcs.nl of per telefoon op nummer 030-2200310.

Elke dinsdagmiddag van 17.00 u. – 18.00 u. inloopspreekuur. Contact opnemen