Boot cs Advocaten » Blog » Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen

Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen

Geplaatst op 10-09-2014 door: Tatjana Janssen

Als u trouwt zonder het opmaken van huwelijkse voorwaarden bij een notaris, dan trouwt u in algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alles wat u heeft (bezittingen en schulden) op het moment van het sluiten van huwelijk en hetgeen u tijdens het huwelijk verkrijgt gemeenschappelijk wordt. Ook schenkingen en erfenissen die u ontvangt behoren tot de gemeenschap, tenzij expliciet bij de schenking of een testament is bepaald dat dit tot uw privévermogen behoort. Nederland kent als één van de weinige landen nog een algehele gemeenschap van goederen.

Het wetsvoorstel

Op 11 juli 2014 is een wetsvoorstel (33.987) ingediend door D66, PvdA en de VVD om de algehele gemeenschap van goederen te beperken. In plaats van een gemeenschap van goederen, wordt de beperkte gemeenschap van goederen het uitgangspunt. Alleen hetgeen u tijdens het huwelijk heeft verkregen, valt in de beperkte gemeenschap. Goederen die u voor het huwelijk had, blijven privévermogen. Schulden die u voor het huwelijk had, blijven uw schulden. Dit geldt ook voor uw partner.

Daarnaast vallen schenkingen en erfenissen in de toekomst buiten de beperkte gemeenschap en blijft dit privévermogen. Het is daarvoor niet meer noodzakelijk dat dit bij de schenking of een testament is bepaald.

De beperkte gemeenschap van goederen zal gelden voor huwelijken die worden gesloten na inwerkingtreding van het wetsvoorstel. Het is mogelijk om daarvan af te wijken door middel van het opstellen van huwelijkse voorwaarden bij de notaris. Het wetsvoorstel ligt momenteel ter behandeling bij de Tweede Kamer.

Contact

Of en wanneer het wetsvoorstel daadwerkelijk in deze vorm in werking treedt, is nog niet duidelijk. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de relevante ontwikkelingen. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit artikel neem dan vrijblijvend contact op met mr. T. Janssen (t.janssen@bootcs.nl) of per telefoon op nummer 030-2200310.

Elke dinsdagmiddag van 17.00 u. – 18.00 u. inloopspreekuur. Contact opnemen