Boot cs Advocaten » Blog » Overname van cliënten in strafzaken

Overname van cliënten in strafzaken

Geplaatst op 09-09-2014 door: Deborah van Rootselaar

In 2011 ging het gerucht dat advocaten cliënten zouden ronselen door het bieden van geld in gevangenissen. Gevangenen zouden voor 50 euro medegevangenen overhalen om te kiezen voor een andere advocaat.  Ex-gevangenen hebben deze geruchten bevestigd in de media.

De Nederlandse Orde van Advocaten was naar aanleiding  van dit gerucht van plan een landelijk protocol op te stellen met voorwaarden waaronder strafrechtadvocaten cliënten mogen werven. Hierdoor zou het voor advocaten duidelijker zijn wat precies wel en niet mag bij het overnemen van cliënten, met de hoop ronselpraktijken uit te bannen.

Geen verscherping van de regels

De Orde heeft nu besloten geen ronselprotocol op te stellen. Volgens haar kunnen gevallen waarin sprake is van
geoorloofd inpikken van cliënten met bestaande gedragsregels nu al worden aangepakt. Wel is een uitgebreide ‘hand­reiking’  opgesteld waarin wordt uitgelegd wat wel en niet kan bij het overnemen van cliënten. Door deze handreiking hoopt de Orde dat straks alle advocaten op de hoogte zijn van de bestaande regels en jurisprudentie.

Wat mag wel en wat mag niet?

prisonEr wordt onderscheid gemaakt tussen het regulier overnemen van cliënten en het ronselen in de gevangenis door het bieden van geld. Dit laatste is uiteraard niet geoorloofd. Maar als u als cliënt zelf wil overstappen, dan is dit toegestaan. U bent bijvoorbeeld ontevreden over de aan u toegewezen advocaat of omdat u al een advocaat hebt. In dat geval moet de nieuwe advocaat contact opnemen met uw oude advocaat  om de overname te bespreken. De oude advocaat dient toestemming te geven en aan u te vragen of u akkoord bent met de overname. Uw nieuwe advocaat mag u pas bezoeken als dit is gebeurd. Ook als uw familie verzoekt om een andere advocaat, dan dient eerst aan u toestemming te worden gevraagd.

Vanwege de tijdsdruk en de stress in het strafrecht kan dit soms lastig zijn, maar de advocaat is dit op basis van de gedragsregels wel verplicht.

Als u in aanraking komt met justitie of als u van advocaat wenst over te stappen dan kunnen de strafrechtadvocaten van Boot cs Advocaten u hierbij helpen. Neem hiervoor contact op met mr. D.A. van Rootselaar op telefoonnummer 030-2200310.

De handreiking van de Orde kunt u hier downloaden

Elke dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 inloopspreekuur. Contact opnemen