Boot cs Advocaten » Blog » No cure no pay

No cure no pay

Geplaatst op 18-08-2014 door: Deborah van Rootselaar

Tot voor kort was het verboden voor advocaten om op basis van no cure no pay te werken. Per 1 januari 2014 is hierop een uitzondering gemaakt voor letselschadezaken. Dit betekent dat advocaten met clienten een beloning mogen afspreken die afhankelijk is van het resultaat.

Wat is no cure no pay?

De letterlijke vertaling is ‘geen oplossing geen betaling’. Bij no cure no pay vindt er geen betaling plaats bij een verloren zaak. Pas als de zaak gewonnen is, zal de advocaat zijn honorarium in rekening brengen. Dit kan in uw voordeel zijn als uw zaak bij aanvang onzeker is en u niet in aanmerking komt voor rechsbijstand. Als u de zaak verliest dan bent u ook geen advocaatkosten verschuldigd.

Met dit experiment probeert de Nederlandse Orde van Advocaten voor consumenten meer toegang te bieden tot het recht. Het experiment is voor de duur van vijf jaar aangegaan. Het is echter de vraag of ‘no cure no pay’ in het voordeel van de consument is. Het risico bestaat namelijke dat advocaten enkel vrijwel gewonnen zaken zullen aannemen tegen hoge vergoedingen en lastige zaken niet willen doen. De advocaat krijgt namelijk zelf een belang bij de zaak. Het recht op toegang kan dus juist worden beperkt als het om een moeilijke zaak gaat.

Het is bovendien van belang dat in letselschadezaken de wet nu al bepaalt dat de aansprakelijke partij de advocaatkosten moet vergoeden. De kosten voor rechtsbijstand worden op dat moment door de tegenpartij vergoed. Wanneer vooraf duidelijk is dat de tegenpartij volledig aansprakelijk gesteld kan worden, is no cure no pay bij letselschade dus zinloos. Uw kosten voor de advocaat zullen dan toch al worden vergoed.

Incassozaken

Bij incassozaken is no cure no pay al langer toegestaan voor advocaten. In dergelijke zaken kan een tarief worden overeengekomen dat gelijk is aan een percentage van het geïncasseerde bedrag. Als de advocaat niets voor u incasseert, bent u geen vergoeding verschuldigd. Voor alle overige rechtsgebieden geldt nog steeds dat no cure nog pay afspraken niet zijn toegestaan. Juristen die niet als advocaat zijn ingeschreven mogen dat wel.

Fixed-fee

Het is advocaten wel toegestaan om prijsafspraken op basis van een fixed-fee (vaste prijs) te maken. Tevens is ‘no cure low pay’ een optie. Indien niet het gewenste resultaat wordt behaald, dan bent u enkel een vooraf vastgesteld (laag) bedrag verschuldigd. Is het behaalde resultaat wel naar wens, dan zal de vergoeding ook hoger zijn.

Boot cs Advocaten is van mening dat in letselschade zaken zeer kritisch naar no cure no pay afspraken moet worden gekeken. Van tevoren kijken wij altijd goed naar uw situatie en zal met u worden besproken wat het beste voor u is. Betreft het geen letselschadezaak, dan komt u bij een laag inkomen ook in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Daarnaast is het in sommige zaken mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken. Heeft u vragen over de verschillende mogelijkheden, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op de website of per telefoon op 030-2200310.

Elke dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 inloopspreekuur. Contact opnemen