Boot cs Advocaten » Blog » Check je alimentatie!

Check je alimentatie!

Geplaatst op 11-02-2015 door: Matthijs Vleesch du Bois

Betaalt of ontvangt u kinderalimentatie? Dan gaat dit stukje over u.

Op 1 januari 2015 is de Wet herziening kindregelingen in werking getreden. Dat kan ingrijpende financiële gevolgen hebben voor zowel degene die alimentatie betaalt, als voor wie alimentatie ontvangt.

Voor wie betaalt

Degene die kinderalimentatie betaalt, heeft sinds 1 januari 2015 geen fiscaal voordeel meer. Dat scheelt al snel enkele tientjes per maand. Om die reden kan aan de rechter worden gevraagd om herziening van de kinderalimentatie. Het verlies van het fiscale voordeel leidt immers tot een verlies aan draagkracht. Als degene die kinderalimentatie ontvangt een alleenstaand ouder is, dan heeft hij of zij recht op een veel hoger kindgebonden budget. Ook daarmee houdt de rechter rekening als hij een verzoek tot herziening van de kinderalimentatie beoordeelt, door het kindgebonden budget op te tellen bij het inkomen van de ontvanger.

Voor wie ontvangt

Voor degene die kinderalimentatie ontvangt, kan een herberekening dus leiden tot een lagere kinderalimentatie. Onder bepaalde omstandigheden kan dat verlies worden opgevangen door te verzoeken om een hogere partneralimentatie. Wie minder kinderalimentatie betaalt, houdt wellicht meer draagkracht over om partneralimentatie te betalen.

Contact

Als u wilt weten of een herziening van alimentatie ook in uw geval mogelijk is, neemt u dan contact op met mr. M. Vleesch du Bois (m.vleeschdubois@bootcs.nl) of per telefoon op nummer 030-2200310.

Elke dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 inloopspreekuur. Contact opnemen