Boot cs Advocaten » Blog » Algemeen

Algemeen

Verhoging van alimentatie per 1 januari 2016 met 1,3%

Geplaatst op 12-11-2015 door: Matthijs Vleesch du Bois

Op 1 januari van ieder jaar wordt alimentatie automatisch verhoogd. Deze verhoging geldt voor alle alimentatieverplichtingen, behalve in het geval dat de 'wettelijke indexering' door partijen bij overeenkomst of door de rechter is uitgesloten. lees meer »

Voortaan hogere kinderalimentatie door uitspraak Hoge Raad

Geplaatst op 09-10-2015 door: Matthijs Vleesch du Bois

De rekenmethode die de meeste rechtbanken voor kinderalimentatie hanteerden, is door de Hoge Raad op 9 oktober 2015 naar de prullenbak verwezen. Voortaan mag het kindgebonden budget niet meer worden afgetrokken van de behoefte van het kind. In plaats daarvan moet het kindgebonden budget worden opgeteld bij het inkomen van de ontvangende ouder. Dat maakt een groot verschil voor de uitkomst van de berekening. lees meer »

Wetsvoorstel partneralimentatie

Geplaatst op 19-06-2015 door: Tatjana Janssen

Nadat op 22 april 2014 het wetsvoorstel van Bontes tot limitering van partneralimentatie door de Tweede Kamer is verworpen, hebben de VVD, PvdA en D66 op 19 juni 2015 hun lang verwachte wetsvoorstel naar de Raad van State verstuurd. lees meer »

De slag om de alleenstaande-ouderkop

Geplaatst op 04-04-2015 door: Matthijs Vleesch du Bois

Op 1 januari 2015 is de Wet hervorming kindregelingen in werking getreden. Kort na het inwerkingtreden van wet ontstond tussen de verschillende rechtbanken onenigheid over gevolgen daarvan voor het berekenen van kinderalimentatie. Op 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad aan de onduidelijkheid daarover een einde gemaakt. lees meer »

Herziening van kinderalimentatie anno 2015. Een rekenvoorbeeld.

Geplaatst op 27-02-2015 door: Matthijs Vleesch du Bois

Hoe beslist de rechter over een verzoek tot herziening kinderalimentatie? Aan de hand van een rekenvoorbeeld laat ik het zien. lees meer »

Check je alimentatie!

Geplaatst op 11-02-2015 door: Matthijs Vleesch du Bois

Betaalt of ontvangt u kinderalimentatie? Dan gaat dit stukje over u. lees meer »

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) nadert met rasse schreden…!

Geplaatst op 04-12-2014 door: Tieneke Vis

Het zal weinig mensen ontgaan zijn dat het arbeidsrecht in 2015 flink op de schop gaat. Maar wat verandert er nou eigenlijk? En wat betekent dat voor de praktijk? lees meer »

Verhoging (indexering) alimentatie per 1 januari 2015

Geplaatst op 24-11-2014 door: Tatjana Janssen

Alimentatie wordt in beginsel elk kalenderjaar op 1 januari automatisch verhoogd met een indexeringspercentage. De Staatssecretaris stelt elk jaar de hoogte van dit percentage vast. Voor 2015 is dit percentage 0,8 %. U kunt het nieuwe alimentatiebedrag berekenen door uw huidige alimentatie te vermenigvuldigen met 1,008. lees meer »

Social mediaclausule

Geplaatst op 10-10-2014 door: Deborah van Rootselaar

Toekomstige (ex)partners en samenwonende stellen kunnen sinds 25 september 2014 juridisch vastleggen dat zij elkaar niet mogen zwart maken via social media nadat de relatie is beëindigd. lees meer »

Beperking van de duur van partneralimentatie

Geplaatst op 20-08-2014 door: Tatjana Janssen

De rechter kan aan de echtgenoot die niet voldoende inkomen voor zijn of haar levensonderhoud heeft partneralimentatie toekennen. Sinds 1994 is de duur van partneralimentatie maximaal twaalf jaar. lees meer »

Elke dinsdagmiddag van 17.00 u. – 18.00 u. inloopspreekuur. Contact opnemen