Boot cs Advocaten » Blog » Beperking van de duur van partneralimentatie

Beperking van de duur van partneralimentatie

Geplaatst op 20-08-2014 door: Tatjana Janssen

De rechter kan aan de echtgenoot die niet voldoende inkomen voor zijn of haar levensonderhoud heeft partneralimentatie toekennen. Sinds 1994 is de duur van partneralimentatie maximaal twaalf jaar.

Wanneer u niet langer dan vijf jaar gehuwd bent geweest en er tijdens het huwelijk geen kinderen zijn geboren, is de duur van partneralimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk. Ook anno 2014 staat de duur van partneralimentatie ter discussie. Zowel in de maatschappij als in de politiek komen geluiden op om de duur van partneralimentatie te beperken.

Politiek

Kamerlid Bontes heeft in 2012 een wetsvoorstel ingediend. Hierin werd voorgesteld de duur van partneralimentatie te beperken tot maximaal vijf jaar. Dit wetsvoorstel is op 22 april 2014 door de Tweede Kamer verworpen.

De VVD, PvdA en D66 hebben in 2012 een initiatiefnota ingediend om de duur van partneralimentatie te beperken. Partneralimentatie is aldus de indieners bedoeld als overbrugging voor de periode na de scheiding, totdat de ontvanger van de alimentatie werk heeft gevonden. In de initiatiefnota is de duur van partneralimentatie, net zoals in de huidige wet, gekoppeld aan de duur van het huwelijk.

Duur van het huwelijk Recht op partneralimentatie
Korter dan 3 jaar en geen kinderen Geen partneralimentatie
Langer dan 3 jaar met kinderen Maximaal 5 jaar
Langer dan vijftien jaar Maximaal 10 jaar

 

Op dit ogenblik wordt de initiatiefnota in de vorm van een wetsvoorstel ‘gegoten’. Zolang het wetsvoorstel niet is ingediend en het niet tot wet is verheven, zal de advocatuur een beroep moeten doen op het huidige artikel 1:157 lid 3 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW).

Artikel 1:157 lid 3 BW

Er bestaat in de huidige praktijk de mogelijkheid om een verzoek te doen tot beperking van de duur van partneralimentatie op grond van artikel 1:157 lid 3 BW (limitering). Er moeten relevante feiten en omstandigheden aanwezig zijn en worden aangevoerd waarom partneralimentatie van twaalf jaar niet rechtvaardig zou zijn. Relevante feiten en omstandigheden die daarbij een rol kunnen spelen zijn onder meer:

  • de duur van het huwelijk
  • kinderen
  • leeftijd van de kinderen
  • leeftijd van partijen
  • gezondheid van de alimentatie ontvanger
  • economische situatie op de arbeidsmarkt

TieksCover.inddAdvocaten dienen de cliënt te wijzen op deze mogelijkheid en hen daarin te adviseren. In een eventuele procedure dient een voldoende onderbouwd betoog te worden gehouden waarom beperking van de duur van partneralimentatie in het specifieke geval rechtvaardig wordt geacht. Een verzoek tot limitering van partneralimentatie is ook mogelijk wanneer er al een rechterlijke uitspraak is waarin partneralimentatie is opgelegd. Wel dient er dan sprake te zijn van een relevante wijziging van omstandigheden zoals bijvoorbeeld inkomensverlies aan de zijde van de alimentatie betaler.

Het huwelijk is geen levensverzekering en er dient voor beide partijen uitzicht te zijn op eindigheid. Lees voor meer informatie het boek ‘Limitering van partneralimentatie’ van mr. T. Janssen.

Contact

De familierechtadvocaten van ons kantoor hebben ruim ervaring met dergelijke (en andere) procedures. Wilt u meer algemene informatie of wilt u bekijken of het voor u mogelijk is om minder dan twaalf jaar partneralimentatie te betalen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op t.janssen@bootcs.nl of per telefoon op nummer 030-2200310.

Elke dinsdagmiddag van 17.00 u. – 18.00 u. inloopspreekuur. Contact opnemen