Boot cs Advocaten » Blog » Aanpassingen WW per 1 juli 2015

Aanpassingen WW per 1 juli 2015

Geplaatst op 02-07-2015 door: Tieneke Vis

Per 1 juli 2015 zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de WW. Deze wijzigingen maken onderdeel uit van het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ).

Passende arbeid

Vanaf 1 juli 2015 wordt na een half jaar WW-uitkering alle arbeid als passende arbeid beschouwd. Dit betekent dat het niveau van een baan of de hoogte van het salaris geen reden meer mag zijn om een baan te weigeren. Iemand met een WW-uitkering zal dus ook moeten solliciteren op een baan op een ander (meestal lager) niveau en/of met een lager salaris.

Deze maatregel geldt niet voor mensen die al vóór 1 juli 2015 een WW-uitkering ontvangen.

Inkomensverrekening

Ook nieuw is dat per 1 juli 2015 een inkomensverrekening geldt in de WW. Op grond hiervan mag van elk verdiende bruto-loon altijd 30% worden gehouden. De bedoeling is dat het hierdoor loont om vanuit de WW aan het werk te gaan, het zou werklozen moeten stimuleren te gaan werken.

De inkomensverrekening geldt niet voor mensen die al vóór 1 juli 2015 een WW-uitkering ontvangen.

Andere berekening dagloon

De hoogte van de WW-uitkering wordt berekend op basis van het dagloon. Vanaf 1 juli 2015 is de manier waarop het dagloon wordt berekend veranderd. Voor het berekenen van het dagloon wordt voortaan gekeken naar het sociale verzekeringsloon in een periode van een jaar voor de datum van de werkloosheid. Dit geldt ook als het loon betreft bij verschillende werkgevers of bij dezelfde werkgevers in verschillende arbeidsovereenkomsten.

Meer informatie

Meer informatie over de aanpassingen in de WW vindt u hier.

Elke dinsdagmiddag van 17.00 u. – 18.00 u. inloopspreekuur. Contact opnemen