Boot cs Advocaten » Blog » Aansprakelijkheid voor ingehuurde ZZP’er?

Aansprakelijkheid voor ingehuurde ZZP’er?

Geplaatst op 09-09-2015 door: Tieneke Vis

Steeds meer bedrijven maken gebruik van ZZP-ers. Enerzijds zijn er veel werklozen die besluiten ZZP'er te worden. Anderzijds zien bedrijven het inschakelen van een ZZP-er soms als een aantrekkelijk alternatief voor een loonverhouding met een werknemer. Maar wat als zich een ongeval voordoet op de werkvloer en de ZZP-er daardoor schade oploopt?

In veel gevallen is de opdrachtgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval van een ZZP'er.

Een werkgever moet ervoor zorgen dat de werkplaats veilig is. In artikel 7:658 BW is bepaald dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn functie lijdt. De Hoge Raad heeft in 2012 geoordeeld dat dit artikel ook van toepassing is op ZZP'ers. Dit is met name het geval in situaties waarin de ZZP'er voor zijn veiligheid (mede) afhankelijk is van de opdrachtgever.  Het is daarom van belang om veiligheidsvoorschriften en instructies vast te stellen en bijvoorbeeld op te nemen in de overeenkomst met de ZZP'er.

Op bovenstaande regel bestaan wel uitzonderingen. De werkgever (en dus ook de opdrachtgever) is niet aansprakelijk als hij kan bewijzen dat hij:
- alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen heeft genomen;
- voldoende veiligheidsinstructies heeft gegeven of;
- de werknemer (of ZZP'er) bewust roekeloos of met opzet heeft gehandeld.

Artikel 7:658 lid 4 BW bepaalt dat niet ten nadele van de werknemer (en dus ook de ZZP'er) kan worden afgeweken van dit artikel. Artikel 7:658 BW is dus van dwingend recht; je kunt je aansprakelijkheid niet uitsluiten. Wel kan de opdrachtgever hiervoor een verzekering afsluiten en/of kan worden afgesproken dat de ZZP'er een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit die deze schade dekt.

Heeft u naar aanleiding van het voorgaande meer vragen of wilt u advies over uw situatie, dan kunt u contact met mij opnemen per e-mail (t.a.vis@bootcs.nl) of per telefoon (030-2200310).

Elke dinsdagmiddag van 17.00 u. – 18.00 u. inloopspreekuur. Contact opnemen